คำอธิบายรายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

                ศึกษา  ฝึกทักษะและฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง    ลำดับและอนุกรม ลำดับ ความหมายของลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ   ความหมายของลำดับเลขคณิต  การหาพจน์ที่    n  

ของลำดับเลขคณิต   ลำดับเรขาคณิต ความหมายของลำดับเรขาคณิต การหาพจน์ที่   n

ของลำดับเรขาคณิต   อนุกรมเลขคณิต   ความหมายและการหาผลบวก n   พจน์ของอนุกรมเลขคณิต   อนุกรมเรขาคณิต     ความหมายและการหาผลบวก  n พจน์ของอนุกรมเรขาคณิต

ความน่าจะเป็น  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ   การทดลองสุ่ม    แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์

การคำนวณความน่าจะเป็นจากจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์

                โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม   ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน   เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในทางคณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                เห็นคุณค่าของการนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการ  ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์    มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย   มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

Advertisements

3 ความเห็น

Filed under การเรียนการสอน

3 responses to “คำอธิบายรายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  1. น.ส.ธัญลักษณ์ คณะขาม

    ครูสอนใจดีน่ารัก

  2. น.ส.นฤมล ห้วนเสนา

    ครูสอนใจดีน่ารักเข้าใจง่ายชอบมากคะ

  3. น.ส. ฉวีวรรณ คระขาม

    เข้าใจคะ คุณครูใจดีมากม๊ากเลยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s